Privacy statement klanten

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van klanten die een bestelling plaatsen via een platform van “Urban” bar and kitchen De verwerkingsverantwoordelijke voor het verwerken van deze persoongegevens is “Urban” bar and kitchen group (hierna “Urbanbarandkitchen.be “). Urbanbarandkitchen.be is verantwoordelijk voor de verwerking van deze persoonsgegevens en vindt jouw privacy belangrijk. Urbanbarandkitchen.be houdt zich daarom met betrekking tot verwerking van persoonsgegevens aan Algemene Verordening Gegevensbescherming, ofwel de General Data Protection Regulation (GDPR).

 

Welke en waarom wij persoonsgegevens verwerken

Urbanbarandkitchen.be verwerkt persoonsgegevens van jou omdat jij gebruik maakt van onze diensten. Wij gebruiken de volgende gegevens voor de volgende doelen:

 

  1. Bestelproces

 

Wij verwerken gegevens die jij zelf aan ons verstrekt door ze in te vullen bij het plaatsen van je bestelling. Deze gegevens zijn nodig voor de uitvoering van je bestelling, het bevestigen van je bestelling, de mogelijkheid tot het beoordelen van je bestelling, betaling en een eventuele terugbetaling. De rechtsgrond voor deze verwerking is dat de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst in de zin van de GDPR. Het gaat om de volgende gegevens:

 

Naam

Adresgegevens

Contactgegevens

Bestelling

Betaalgegevens

Opmerkingen (voor zover van toepassing)

  1. Beoordeling van restaurants

 

Wij verwerken daarnaast gegevens die jij zelf aan ons verstrekt door ze in te vullen bij het plaatsen van een beoordeling van een restaurant. De rechtsgrond voor deze verwerking is dat je hiervoor toestemming hebt gegeven (door het publiceren van je beoordeling) in de zin van de GDPR. Deze toestemming kan je intrekken door contact met ons op te nemen via ons privacyformulier. Het gaat om de volgende gegevens:

 

Naam (indien verstrekt)

Beoordeling

  1. Klantenservice

 

Als je contact opneemt met onze klantenservice, zullen we de door jou verstrekte gegevens gebruiken voor het beantwoorden van je vraag of het oplossen van je klacht. De rechtsgrond voor deze verwerking is dat de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst in de zin van de GDPR. Het gaat om de volgende gegevens:

 

Naam

Adresgegevens (voor zover van toepassing)

Contactgegevens

Betaalgegevens (voor zover van toepassing)

Opmerkingen (voor zover van toepassing)

  1. Klanttevredenheidsonderzoeken

 

Om te zorgen dat onze dienstverlening aansluit bij jouw wensen, kunnen de gegevens die je aan de klantenservice verstrekt, gebruikt worden voor bijvoorbeeld klanttevredenheidsonderzoeken. De rechtsgrond voor deze verwerking is dat de verwerking noodzakelijk is om een gerechtvaardigd belang van Urbanbarandkitchen.be (klanttevredenheid) te behartigen in de zin van de GDPR. Het gaat om dezelfde gegevens als bij nr. 2.

 

  1. Marketing berichten

 

Wij verwerken daarnaast gegevens om je (gepersonaliseerde) marketingberichten te sturen. Hieronder scharen wij nieuws, kortingen en nieuwe restaurant updates (e-mail en post) en loyaliteitsprogramma’s, ongeacht de vorm waarin wij deze delen (bijvoorbeeld e-mail of als pushbericht). De rechtsgrond voor deze verwerking is dat je hiervoor toestemming hebt gegeven bij het plaatsen van je bestelling in de zin van de GDPR. Mocht je de voorkeuren met betrekking tot het ontvangen van deze berichten willen aanpassen dan kan je uitschrijven via de link in het betreffende bericht.

 

Het gaat om de volgende gegevens:

 

Naam

Contactgegevens

Postcode

  1. Cookies

 

Tot slot verwerken wij ook gegevens van je, die je indirect aan ons verstrekt. Urbanbarandkitchen.be maakt namelijk gebruik van cookies voor functionele, analytische- en marketingdoeleinden. De functionele cookies zijn noodzakelijk voor het gebruik van de website. Het gaat om de volgende gegevens:

 

Locatiegegevens

IP-adres of app IDs

Internetbrowser en apparaattype

Websitetaal

Wij verwijzen naar ons Cookiestatement voor meer informatie over cookies.

 

  1. Fraudepreventie

 

Wij verwerken een deel van bovenstaande gegevens ook om fraude en misbruik te voorkomen. De rechtsgrond voor deze verwerking is dat de verwerking noodzakelijk is om een gerechtvaardigd belang van Urbanbarandkitchen.be (fraudepreventie) te behartigen in de zin van de GDPR.

 

  1. Analyse

 

Wij gebruiken jouw gegevens ook om aan onze rapportageverplichtingen richting adverteerders te kunnen voldoen en om onze website en ons aanbod van producten en diensten te kunnen verbeteren. De rechtsgrond voor deze verwerking is dat de verwerking noodzakelijk is om een gerechtvaardigd belang van Urbanbarandkitchen.be (analyse & rapportage) te behartigen in de zin van de GDPR. Wij zorgen ervoor dat uiteindelijke rapportages geen naar jou herleidbare gegevens bevatten.

 

Leeftijd

Onze website is niet gericht op personen die jonger zijn dan 16 jaar en wij hebben ook niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegeven over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via ons privacyformulier. Wij zullen deze gegevens dan verwijderen.

 

Geautomatiseerde besluitvorming en profilering

Urbanbarandkitchen.be maakt ter uitvoering van de overeenkomst met jou en ter verbetering van ons platform gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en profilering. Zo worden er op basis van je postcode en/of locatiegegevens beschikbare restaurants in jouw omgeving geselecteerd. Daarnaast maakt Urbanbarandkitchen.be gebruik van geautomatiseerde besluitvorming bij de uitvoering van onze wettelijke verplichtingen ter voorkoming van witwassen, financiering van terrorisme en andere misdrijven.

 

Wanneer er op grond van deze automatische besluitvorming en/of profilering een negatief besluit over jou is genomen, en je bent het hier niet mee eens, dan kan je contact opnemen via ons privacyformulier. Wij zullen de situatie dan opnieuw beoordelen. Wij horen het daarnaast graag wanneer je suggesties hebt ter verbetering van deze processen.

 

Hoe lang wij gegevens bewaren

Urbanbarandkitchen.be zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij zullen je gegevens langer bewaren wanneer wij hiertoe verplicht zijn op grond van wettelijke verplichtingen. Urbanbarandkitchen.be verwijdert je meeste gegevens na 2 jaar na het plaatsen van je bestelling. Wij hanteren deze termijn voor administratieve doeleinden en zodat wij jou en restaurants te woord kunnen staan met vragen of klachten over de bestelling. Gegevens die voor rapportage, analyse en misbruikpreventie worden gebruikt, bewaren wij tot 20 jaar na het plaatsten van je bestelling. Wij kunnen je gegevens niet verwijderen uit back-ups. Op het moment dat we een back-up terugplaatsen zullen we de data echter op dat moment verwijderen.

 

Delen met restaurants

Urbanbarandkitchen.be verstrekt jouw gegevens (naam, adresgegevens en [telefoonnummer,] bestelling) aan het door jou geselecteerde restaurant, zodat het restaurant jouw bestelling kan bezorgen. Jij bent direct klant van het restaurant en het restaurant draagt dan ook een eigen verantwoordelijkheid en eigen verplichtingen voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Voor vragen over hoe het restaurant met jouw gegevens omgaat kan je dan ook het beste direct met het restaurant contact opnemen.

 

Delen met anderen (niet zijnde restaurants)

Urbanbarandkitchen.be verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend aan derden verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou, analyse- en marketingdoeleinden of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

 

Met de volgende partijen worden je persoonsgegevens mogelijk gedeeld:

 

Software providers

Implementatie partners

Klanttevredenheidsonderzoeksbureaus

Advertentie platforms (bijv. Google en Facebook)

Indien je hebt gekozen voor ons Gepersonaliseerde Cookiepakket, kunnen we je persoonsgegevens in gepseudonimiseerde vorm delen met platforms van derden zoals Google of Facebook om “Custom Audiences” te creëren. Op basis van deze Customer Audiences laten dergelijke platforms je gepersonaliseerde advertenties zien. Je kan Je altijd afmelden voor deze advertenties door over te schakelen naar ons Essentiële Cookiepakket.

 

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Urbanbarandkitchen.be blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Websites van derden

Op onze website kunnen links naar websites van derden staan. Let bij het gebruik van deze websites op het daarbij behorende privacy statement. Urbanbarandkitchen.be selecteert die websites weliswaar met zorg, maar kan geen verantwoordelijkheid dragen voor de manier waarop je persoonsgegevens door die derden worden behandeld.

 

Inzage, correctie en verwijdering van je persoonsgegevens

Je hebt het recht alle gegevens die wij over je verzamelen in te zien, te laten verwijderen of zo nodig te corrigeren. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder reden je persoonsgegevens verwerken of dat wij persoonsgegevens verwerken die volgens jou niet relevant zijn voor ons selectieproces, kun je contact met ons opnemen via ons privacyformulier. Urbanbarandkitchen.be zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

 

Tips, vragen en klachten

Als je andere vragen of klachten hebt over tot de verwerking van je persoonsgegevens dan staan wij je graag te woord. Daarnaast horen wij het graag als je tips of suggesties hebt ter verbetering van ons privacy beleid.

 

Beveiliging

Urbanbarandkitchen.be neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via: urbanbarandkitchen.be/contact

 

Autoriteit persoonsgegevens

Naast de mogelijkheid om bij ons een klacht in te dienen, heb je het recht om een klacht in te dienen bij de relevante autoriteit voor de bescherming van persoonsgegevens. Je kan hierover contact opnemen met deze autoriteit.

 

Contactgegevens:

Gucha bv

Adres hoofdvestiging:

Dorpsstraat 20

3730 Hoeselt

BTWBE 0665556194

Email: info@Urbanbarandkitchen.be